Kannattaako 5G-nopeus vai onko 4G parempi? Nämä ovat 5G-liittymän hyödyt ja huonot puolet

Onko 5G-liittymästä hyötyä, jos erityisen nopealle internet-yhteydelle ei ole tarvetta? Tässä artikkelissa käsittelemme tiivistetysti 5G-liittymän hyvät ja huonot puolet. Lukemisen jälkeen osaat paremmin arvioida, kannattaako kalliimpi 5G-puhelinliittymä vai olisiko parempi pysytellä tutuissa ja turvallisissa 4G-nopeuksissa.


 

Mikä on 4G:n ja 5G:n ero?

4G ja 5G tarkoittavat neljännen ja viidennen sukupolven mobiiliverkkoja ja niihin liittyvää teknologiaa. Lyhenteet muodostuvat sanoista fourth generation ja fifth generation eli neljäs ja viides sukupolvi.

Olennaisin ero 4G:n ja 5G:n välillä on tiedonsiirtonopeudessa. Esimerkiksi suomalaisille tarjolla olevien 5G-puhelinliittymien nopeus on parhaimmillaan noin 1200 Mbit/s. 4G-liittymiä sen sijaan on tarjolla noin 200 Mbit/s -nopeuksiin asti.

Operaattorien ilmoittamat 4G- ja 5G-yhteysnopeudet ovat kuitenkin aina teoreettisia maksiminopeuksia. Todellisen nopeuden vaihteluväli voi olla suuri.

Nopeuden lisäksi 5G-verkkojen kapasiteetti eli niin sanottu kaistanleveys on suurempi kuin 4G:ssä. 5G-verkko pystyy palvelemaan suurempaa määrää samanaikaisia käyttäjiä ja laitteita ilman, että verkon suorituskyky heikkenee merkittävästi.

Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla on paljon käyttäjiä tai suuria yleisötapahtumia, kuten konsertteja tai urheilutapahtumia.

5G tarjoaa myös alhaisempia viiveitä (latency tai puhekielisesti pingi) verrattuna 4G:hen, mikä mahdollistaa reaaliaikaisemman tiedonsiirron ja parantaa esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen tai lisättyyn todellisuuteen liittyvien sovellusten ja palveluiden toimivuutta.

Kuluttajakäytössä 5G-nopeuksien käyttötarpeiden arvellaan kuitenkin lisääntyvän vasta 2020-luvun puolivälin tienoilla ja sen jälkeen.

 

Kannattaako 5G-liittymä ja tuoko se lisäarvoa 4G:hen verrattuna?

Sanotaan se suoraan: tavallinen suomalainen puhelimen käyttäjä harvemmin tarvitsee 5G-nopeutta puhelinliittymäänsä – ainakaan vielä vuonna 2023.

Tietyissä tilanteissa 5G-nopeus voi kuitenkin olla tarpeen, ja monet operaattorit pyrkivätkin ohjaamaan asiakkaitaan 5G-verkon käyttäjiksi 4G-verkon ruuhkaisuudesta johtuen.

Seuraavaksi tutustumme tarkemmin 5G-liittymien käyttötarkoituksiin nyt ja lähivuosina.

Tehokäyttöä vai perussurffailua?

Niin sanotulle peruskäyttäjälle, joka pääasiassa selaa somea, lähettää WhatsApp-viestejä ja tarkistaa sähköpostia, 5G-nopeus ei ole tarpeellinen. Nykyiset 4G-verkot tarjoavat jo riittävän hyvät yhteydet näihin tehtäviin.

5G voi silti tarjota helpotusta sellaisiin tilanteisiin, joissa on paljon käyttäjiä samanaikaisesti verkossa. Näin voi käydä esimerkiksi suosituissa konserteissa tai urheilutapahtumissa, joissa moni suomalainen lienee viime vuosina kokenut 4G-verkon kuormittumisen.

5G-yhteyden hyödyt voivat korostua, jos puhelimen nettiä pitää jakaa useille eri käyttäjille tai kymmeniin eri laitteisiin. Hyvä netin nopeus voi olla hyödyllinen myös sellaiselle henkilölle, joka haluaa striimata livevideota nettiin parhaalla mahdollisella kuvatarkkuudella.

Myös monilla etätyöläisillä on hyviä kokemuksia 5G-liittymien yhteysnopeuksista. Nopea yhteys voi tarjota vakaampaa toimivuutta ja parempaa kuvanlaatua esimerkiksi videoneuvotteluihin kollegoiden tai asiakkaiden kanssa.

5G:n hyödyt korostuvat yrityskäytössä

Vielä vuonna 2023 5G:n suurimmat hyödyt näkyvät yrityskäytössä ja erityisesti teollisuudessa. Esimerkiksi älykkään teollisuuden sovelluksissa, kuten tehtaiden automatisoinnissa ja etävalvonnassa, 5G-yhteys mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron ja suuremman datan käsittelyn vakaammin, nopeammin ja ilman viiveitä.

Lisäksi virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen liittyvät sovellukset, jotka ovat yleistymässä viihteessä, peliteollisuudessa ja koulutusalalla, voivat hyötyä 5G-nopeudesta. Kuluttajakäytössä suurimmat mullistukset nähdään kuitenkin vasta lähivuosina.

Terveydenhuollossa 5G-nopeus voi tuoda etuja esimerkiksi etälääketieteeseen ja kaukokonsultaatioihin, joissa nopea yhteys mahdollistaa reaaliaikaisen videoneuvottelun ja tietojen siirron.

Myös älykkäät liikennejärjestelmät, kuten itseohjautuvat autot, tarvitsevat erittäin nopeita yhteyksiä, jotta ne voisivat toimia turvallisesti ja tehokkaasti.

Siinä missä 4G korvaa 3G-verkon, myös 5G:stä tulee vähitellen uusi standardi. Seuraava askel puolestaan on 6G-verkko, jota sitäkin kehitetään jo kovaa vauhtia.

Päivittäisissä perustarpeissa tavallinen suomalainen puhelimenkäyttäjä kuitenkin harvemmin huomaa suurta eroa 5G-nopeuden ja 4G-nopeuden välillä.

 

Tiivistelmä: 5G:n hyvät ja huonot puolet

5G-liittymän hyödyt voidaan niputtaa seuraavasti:

  • Huomattavasti nopeampi tiedonsiirto ja parempi kapasiteetti 4G-liittymiin verrattuna.
  • Lisää mahdollisuuksia älylaitteiden ja esineiden internetin (IoT) hyödyntämiseen.
  • Luotettavampi ja vakaampi suorituskyky ruuhkautuneissa verkko-olosuhteissa.
  • Parantaa etätyöskentelymahdollisuuksia ja reaaliaikaista yhteyttä.
  • 5G mahdollistaa tulevaisuudessa tehokkaammat innovatiiviset virtuaalitodellisuussovellukset ja -palvelut.

Huonojakin puolia toki löytyy:

  • 5G-liittymät ovat kalliimpia 4G-liittymiin verrattuna.
  • 5G-verkossa on edelleen paikkakuntakohtaisia katvealueita.
  • Kuluttajakäytössä 5G-nopeuden hyödyt alkavat näkyä kunnolla vasta lähivuosina.
  • Sinulla täytyy olla 5G-puhelin, jotta saat 5G-liittymästäsi kaiken hyödyn irti.