Puhelinetu 2024 – näin matkapuhelinetu käytännössä toimii

Mitä puhelinetu tarkoittaa?

Verohallinto määrittää erikseen luontoisetuarvot työntekijän kotiin hankittavalle kiinteälle puhelinliittymälle ja matkapuhelimelle. Kiinteät puhelinliittymät ovat nykyään siinä määrin harvinaisia, että arkikielessä puhelinedulla tarkoitetaan lähes aina nimenomaan matkapuhelinetua. Niin teemme myös tässä artikkelissa.

Matkapuhelimista puhuttaessa puhelinetu tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantaja tarjoaa työntekijän käyttöön puhelinliittymän sekä puhelimen, jolla saa soittaa myös vapaa-ajan yksityispuheluita.

Matkapuhelinetu muodostuu työnantajan kustantaman puhelinliittymän perusteella, eli palkansaaja saa veronalaisen edun myös siinä tapauksessa, että hän käyttäisi työnantajan kustantaman liittymän SIM-korttia muussa kuin työnantajan antamassa matkapuhelimessa.

Käytännössä työnantaja kuitenkin tarjoaa aina myös puhelimen työntekijän käyttöön, kun puhutaan puhelinedusta. Pelkkä työnantajan antama puhelin ei kuitenkaan vielä synnytä etua, vaan puhelinetu vaatii aina työnantajan maksaman liittymän.

Työnantaja maksaa liittymämaksut ja verojen määrää laskettaessa työntekijän palkkaan lisätään matkapuhelinedun verotusarvo, joka vuonna 2024 on 20 euroa.

Tällöin esimerkiksi 3020 euron verotettava kuukausipalkka muodostuu 3000 euron rahapalkasta ja puhelinedusta.

Verot 3020 eurosta lasketaan verokortin mukaisesti. Esimerkin puhelinedun vaikutuksesta verotukseen löydät hieman alempaa.

Matkapuhelimen käytöstä muodostuu luontoisetu vain silloin, kun puhelimella soitetaan myös yksityispuheluita vapaa-ajalla. Ainoastaan työkäyttöön hankitusta puhelimesta ja liittymästä ei synny veronalaista etua. Työaikana työpaikalta soitetut tavanomaiset yksityispuhelut eivät muuta asiaa – näitä puheluita voidaan Verohallinnon ohjeen mukaan pitää henkilökuntaetuihin rinnastettavana vähäisenä etuna.

Kyseessä ei ole puhelinetu myöskään silloin, jos työnantaja maksaa palkansaajan omistaman tai vuokraaman puhelinliittymän laskut.

 

Matkapuhelinetu vuonna 2024

Vuonna 2024 puhelinetu on verotusarvoltaan 20 euroa. Etu on sama riippumatta siitä, millainen matkapuhelin sinulla on käytössäsi. Matkapuhelinetu kattaa perusmaksut sekä puhelut, tekstiviestit, multimediaviestit ja mobiilidatan.

Suurin osa Suomessa tarjolla olevista liittymistä sisältää rajattoman määrän mobiilidataa Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa, jolloin puhelimen nettiä voi käyttää vapaasti liittymän kiinteällä kuukausimaksulla.

Puhelinetu ei kata puhelimen käyttöä maksuvälineenä, eli esimerkiksi ruoan tai juoman tilaaminen automaatista puhelimella ei kuulu puhelinedun piiriin. Verohallinto on kuitenkin linjannut, että työtehtäviensä takia autoileva työntekijä voi maksaa puhelimellaan työajon pysäköintimaksut, eivätkä nämä kulut mene työntekijän maksettavaksi.

Omaa työpaikkaa koskevat puhelinetukäytännöt kannattaa aina käydä läpi työnantajan kanssa. Verohallinnon mukaan työnantaja voi asettaa palkansaajan matkapuhelimen liittymälaskuille euromääräisen enimmäismäärän, jonka ylittävän osuuden palkansaaja maksaa itse.

Esimerkki puhelinedusta ja sen vaikutuksesta verotukseen

Kuvitellaan, että kuukausipalkkasi on 3000 euroa, jonka lisäksi sinulla on puhelinetu, jonka verotusarvo on 20 euroa kuukaudessa.

Vaikka varsinainen rahapalkkasi on 3000 euroa, sinua verotetaan puhelinedun takia siten kuin kuukausiansiosi olisivat 3020 euroa. Käytännössä puhelinedun takia maksat siis hieman enemmän veroja.

Se, kuinka paljon maksettavan veron määrä nousee, riippuu palkastasi. Suomessa ansiotuloja verotetaan progressiivisesti eli tulojen noustessa myös veroprosentti nousee.

Esimerkiksi 3000 euron palkkaan lisättävä 20 euron puhelinetu tarkoittaa, että maksettavan veron määrä kuukaudessa nousee noin kuudella eurolla.

Verohallinnon veroprosenttilaskurilla voit suuntaa antavasti arvioida, miten verotettavan tulon lisääntyminen vaikuttaa maksettavien verojen määrään omalla palkkatasollasi. Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat myös kotikunta, kirkon jäsenyys ja erilaiset vähennykset.

Palkasta tehtävä ennakonpidätys lasketaan rahapalkan ja luontoisetujen verotusarvon yhteismäärästä. Laskettu ennakonpidätys vähennetään rahapalkasta.

Kannattaako puhelinetu ottaa?

Edeltävässä esimerkissä mainittu noin kuuden euron verojen lisäys on lähes aina pienempi summa verrattuna siihen, että maksaisit itse puhelimestasi ja puhelinliittymästäsi.

Tällöin puhelinetu on taloudellisessa mielessä kannattava, koska työnantaja tarjoaa sinulle puhelimen ja maksaa kuukausittaisen liittymälaskusi.

Asiaan vaikuttavat toki muutkin kuin taloudelliset seikat: esimerkiksi se, millaisen puhelimen työnantaja sinulle tarjoaa ja kuinka tarkasti haluat pitää työ- ja vapaa-ajan erillään.

Aiheesta ja erilaisista ratkaisumalleista on keskusteltu muun muassa Redditissä.

 

Onko puhelinetu palkanlisä vai lasketaanko se osaksi sovittua kokonaispalkkaa?

Tarkoittaako 3000 euron palkka puhelinedulla käytännössä sitä, että työntekijän palkka on 2980 euroa plus puhelinetu vai 3000 euroa plus puhelinetu?

Molemmat käytännöt ovat mahdollisia. Siksi luontoisedusta sovittaessa on tärkeä sopia tarkasti, annetaanko puhelinetu sovitun rahapalkan lisäksi vai onko mainittuun palkkasummaan jo sisällytetty sekä rahapalkka että puhelinedun verotusarvo.

Esimerkki:

Palkkasi on 3000 euroa ja työnantajasi kertoo, että voit halutessasi ottaa käyttöön puhelinedun.

Jos puhelinetu lisätään 3000 euron palkkasi päälle, saat tällöin käytännössä palkankorotuksen. Jatkossa 3020 euron palkkasi koostuu 3000 euron rahapalkasta ja puhelinedusta.

Toinen vaihtoehto on, että jatkossa 3000 euron palkkasi koostuu 2980 euron rahapalkasta lisättynä puhelinedulla, jonka verotusarvo on 20 euroa. Tässä tapauksessa palkkasi säilyy ennallaan.

Luontoisetu on aina osa veronalaista palkkaa siinä missä rahana maksettava palkkakin. On kuitenkin työnantajan ja työntekijän välinen sopimusasia, lisätäänkö sovittu puhelinetu rahapalkan päälle palkankorotuksena vai vähennetäänkö se nykyisestä rahapalkasta.

Niin työsopimus kuin oman alan työehtosopimuskin kannattaa lukea tarkasti läpi.

 

Mitä tarkoittaa luontoisetu?

Puhelinetu on yksi esimerkki luontoisedusta. Luontoisetu tarkoittaa työnantajalta muuna kuin rahana saatua työsuhde-etua.

Verohallinto määrittää vuosittain luontoisetujen verotusarvot. Verotusarvo lasketaan edun saajan tuloksi ja siitä maksetaan veroa oman veroprosentin mukaisesti.

Muita työsuhde-etuja puhelinedun lisäksi voivat olla esimerkiksi

  • asuntoetu
  • ravintoetu
  • ja autoetu.

Mikäli Verohallinto ei ole vahvistanut jollekin työsuhde-edulle verotusarvoa, verotuksessa käytetään tällöin edun käypää arvoa.

Jotkut työsuhde-edut ovat myös kokonaan verottomia tiettyyn rajaan asti – esimerkkinä liikunta- ja kulttuurisetelit.

 

Puhelinetu, kun kyseessä on kiinteä puhelinliittymä

Puhelinetu syntyy myös silloin, jos työnantaja kustantaa palkansaajan kotiin kiinteän puhelinliittymän. Luontoisedun verotusarvo kuukaudessa on 20 euroa eli sama kuin matkapuhelinedussa. Edun arvo kattaa perusmaksut ja puheluista syntyneet kustannukset.

 

Yrittäjän puhelinetu – osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Työntekijöiden lisäksi myös yrittäjä voi hyödyntää puhelinetua tiettyjen ehtojen puitteissa.

Osakeyhtiön omistajayrittäjät sekä avoimessa tai kommandiittiyhtiössä työskentelevät palkkaa saavat yhtiömiehet voivat tarjota itselleen puhelinedun. Tällöin yhtiö tarjoaa yrittäjän käyttöön puhelimen ja puhelinliittymän ja maksaa niistä aiheutuvat kulut. Yrittäjän palkkaan lisätään matkapuhelinedun verotusarvo eli 20 euroa kuukaudessa.

Myös yksityiset elinkeinonharjoittajat eli puhekielisesti toiminimiyrittäjät voivat vähentää puhelinkulut yrityskäytön osalta verotuksessa. Puhelinkulujen vähentäminen pienentää toiminimen verotettavaa tuloa, jolloin veroa maksetaan pienemmästä summasta. Tällöin maksettavien verojen määrä luonnollisesti vähenee.

Kyse ei kuitenkaan ole puhelinedusta, koska puhelinetu on palkansaajille tarkoitettu luontoisetu ja toiminimiyrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen.

 

Yritysliittymä tutulta operaattorilta?

Vertaile: